Kasy fiskalne online — Rozporządzenie Ministra Finansów

Użycie kas fiskalnych oparte zostało na ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Dokument z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kas rejestrujących określa m.in.:

 • prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych oraz warunki i sposób ich używania;
 • sposób zakończenia używania kas w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas;
 • sposób wystawiania dokumentów w postaci innej niż wydruk przy zastosowaniu kas fiskalnych, rodzaje dokumentów i ich wzory, które składane są w związku z używaniem kas;
 • termin zgłoszenia kasy fiskalnej do naczelnika urzędu skarbowego celem nadania jej numeru ewidencyjnego;
 • warunki dotyczące serwisu kas, w tym wytyczne dla podmiotów prowadzących taki serwis;
 • terminy i zakres obowiązkowych przeglądów technicznych kas fiskalnych.

Prowadzenie ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej

W tym punkcie rozporządzenie o kasach fiskalnych definiuje jakie czynności podlegają ewidencji za pomocą kasy fiskalnej. Jest to sprzedaż towarów i usług. Istotne jest określenie, że konieczności rejestrowania na kasie fiskalnej podlega także sprzedaż zwolniona z podatku. Oznacza to, że produkty i usługi oznaczone jako zwolnione z podatku VAT też podlegają takiemu ewidencjonowaniu. Nie podlegają mu natomiast zwroty towarów i reklamacji towarów oraz usług.

Mobilna kasa fiskalna online — dla małych i średnich przedsiębiorstw

Jednym z istotniejszych zapisów rozporządzenia jest informacja o obowiązkach podatników rejestrujących sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej tradycyjnej, jak i online. Zapis mówi o konieczności wystawienia i wydania nabywcy paragonu fiskalny podczas dokonywania sprzedaży. Nie może stać się to później niż z chwilą przyjęcia należności. Nie ma tu znaczenia forma płatności. Ważne jest także, że czynność powinna odbyć się bez żądania nabywcy. Oznacza to, że przedsiębiorca ma obowiązek wystawić dokument nawet w sytuacji, gdy kupujący go nie potrzebuje. Minister Finansów określa w dokumencie warunki wystawiania raportów dobowych i miesięcznych. Dotyczy to zarówno kas fiskalnych z modułem elektronicznym, jak i kas online.

Oznaczenia literowe stawek podatkowych dla kas fiskalnych online

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas fiskalnych online i tradycyjnych określa oznaczenia literowe stawek podatkowych. Znajdują się one na podsumowaniu zakupów drukowanych na paragonie fiskalnym. I tak określone zostały:

 • literą A — podstawowa stawka podatku VAT – 23%;
 • literą B — stawka VAT obniżona – 8%;
 • literą C — stawka VAT obniżona – 5%;
 • literą D — stawka VAT obniżona – 0%;
 • literą E — zwolnienie od podatku VAT.

Na żądanie organu podatkowego podatnik ma obowiązek przedstawić odpowiednie przyporządkowanie oznaczeń do stawek VAT. Nie dotyczy to posiadaczy kas fiskalnych online, w których kontrola stanu urządzenia odbywa się na bieżąco w Repozytorium.

Kasy fiskalne online — fiskalizacja

Fiskalizacja kasy online to przygotowanie jej do ewidencjonowania sprzedaży towarów i usług. Czynność może zostać przeprowadzona tylko i wyłącznie przez serwisanta. Obejmuje ona:

 • przesłanie do Repozytorium klucza publicznego kasy;
 • zgłoszenie fiskalizacji;
 • automatyczne odebranie numeru ewidencyjnego;
 • zapis w pamięci fiskalnej daty i czasu fiskalizacji;
 • inicjalizację pracy pamięci fiskalnej i pamięci chronionej oraz powiązanie tych pamięci;
 • zerowanie liczników kasy;
 • nieodwracalny zapis w pamięci fiskalnej numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika oraz zapis w pamięci fiskalnej numeru ewidencyjnego;
 • wystawienie raportu fiskalnego fiskalizacji;
 • zgłoszenie fiskalizacji przez przesłanie raportu do Centralnego Repozytorium Kas;
 • pobieranie i zapis w pamięci chronionej harmonogramu przesyłania danych.

Dokumenty wystawiane za pomocą kas fiskalnych online

Rozporządzenie Ministra Finansów określa typy dokumentów, jakie wystawiają podatnicy korzystający z kas fiskalnych online. Wśród nich znajdują się:

 • paragony fiskalne (także anulowane) w postaci papierowej i elektronicznej;
 • faktury (także anulowane) w postaci papierowej elektronicznej;
 • dobowe raporty fiskalne w postaci elektronicznej;
 • raporty fiskalne dotyczące fiskalizacji w postaci papierowej i elektronicznej;
 • raporty fiskalne okresowe (także miesięczne) w postaci papierowej;
 • raporty fiskalne rozliczeniowe w wersji papierowej;
 • łączne raporty fiskalne rozliczeniowe w postaci papierowej;
 • raporty fiskalne zdarzeń w postaci papierowej;
 • dokumenty niefiskalne w postaci papierowej lub elektronicznej.