Kasa fiskalna w sklepie internetowym — opcja czy konieczność?

Przyzwyczailiśmy się już, że w niemal każdym sklepie jest kasa fiskalna. To widok powszechny i niebudzący zdziwienia. Po dokonaniu zakupów otrzymujemy paragon fiskalny. Wymienione są na nim nie tylko zakupy, jakich dokonaliśmy, ale też wartość podatku VAT wliczonego w cenę produktów. Wymóg ten nakłada ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Większość przedsiębiorców ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Także tych, którzy świadczą usługi na rzecz innych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Są jednak wyjątki od tej reguły. Jednym z nich jest prowadzenie sklepu internetowego. Oczywiście, nie każdy e-sklep może zostać zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Jednak po spełnieniu kilku warunków jest to możliwe.

Zwolnienie z kasy fiskalnej dla sklepu internetowego w 2021

Istnieje możliwość zwolnienia sklepu internetowego z konieczności posiadania kasy fiskalnej. Przedsiębiorca musi jednak spełniać jeden z kilku warunków. Określa je Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku. Jednym z nich jest wysokość obrotów. Jeśli kwota obrotu z tytułu sprzedaży dla klientów nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczyła w roku poprzednim i obecnym wartości 20 tysięcy złotych, taki sklep internetowy nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Wartość ta obowiązuje także podczas sprzedaży towarów rolnikom ryczałtowym. Kasa fiskalna dla sklepu internetowego stanie się jednak koniecznością w przypadku przekroczenia tego limitu.

zez pocztę lub bank, z którego korzysta sprzedawca. Dzięki takim okolicznościom istnieje możliwość zwolnienia z kasy fiRozporządzenie wskazuje także inne warunki, które znoszą obowiązek posiadania kasy fiskalnej w sklepie internetowym. Jest to bowiem specyficzna forma sprzedaży towaru. Sprzedawca nie ma osobistego kontaktu z kupującym. Zamówienie składane jest z pomocą platformy internetowej. Zapłata za towar jest zaś ewidencjonowana przez pocztę lub bank, z którego korzysta sprzedawca. Dzięki takim okolicznościom istnieje możliwość zwolnienia z kasy fiskalnej sklepu internetowego. Rozporządzenie określa jasno warunki takiego stanu rzeczy. Dostawa towaru musi odbywać się wtedy za pośrednictwem poczty lub kuriera. Opłata za produkt przekazywana jest za pośrednictwem poczty lub banku. Dowód zapłaty musi jednocześnie wskazywać konkretną czynność, jakiej dotyczy oraz osobę, która dokonała zakupu. W tym przypadku prócz danych klienta istotny jest także jego adres. Jeśli powyższe warunki zostają spełnione podczas każdej transakcji, sklep internetowy zwolniony jest z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Można bowiem udowodnić sprzedaż, jej wartość i otrzymanie towaru na podstawie innych dokumentów. Istotne jest jednak, by zapłata za zakupiony towar pochodziła z rachunku faktycznego nabywcy. Zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej w sklepie internetowym nie dotyczy sytuacji, gdy nabywca dokonuje samodzielnego odbioru towaru w siedzibie takiego sklepu. Właściciel firmy handlowej nie może także podjąć zapłaty za sprzedany towar w gotówce.

Jakie sklepy internetowe muszą posiadać kasę fiskalną?

Rozporządzenie Ministra Finansów odnośnie do obowiązku posiadania kasy fiskalnej w e-sklepie określa także, które przedsiębiorstwa muszą mieć takie urządzenie. Określone zostały branże i produkty, których sprzedaż z zasady wyklucza takie zwolnienia. Nawet w przypadku spełnienia powyższych warunków. Obowiązek posiadania kasy fiskalnej zachodzi w sklepach sprzedających:

  • sprzęt fotograficzny;
  • perfumy;
  • sprzęt radiowy i telewizyjny;
  • artykuły telekomunikacyjne;
  • części i akcesoria do pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli.

W przypadku sprzedaży powyższych produktów przedsiębiorca obowiązany jest do wystawienia paragonu fiskalnego. W takich przypadkach zachodzi obowiązek posiadania kasy fiskalnej w e-sklepie. Nawet jeśli spełnia on wszelkie inne warunki określone w rozporządzeniu.