Jak działa kasa fiskalna online?

Kasa fiskalna online to następczyni zwykłych kas, powszechnie stosowanych od wielu lat. Ich działanie nie różni się od poprzedniczek. Wyjątkiem jest niemal natychmiastowe przesyłanie rejestrowanych dokumentów i raportów do Centralnego Rejestru Kas zwanych Repozytorium. Kasa fiskalna online posiada wbudowany moduł, dzięki któremu łączy się z Internetem. To właśnie za jego pośrednictwem dane trafiają do rejestru prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Przesył danych ustawiony jest domyślnie na dwugodzinny przedział czasowy. Repozytorium może jednak bez naszej wiedzy to ustawienie zmienić. Docelowo z kas fiskalnych online mają w przyszłości korzystać wszyscy przedsiębiorcy.

Co daje kasa fiskalna online?

To przede wszystkim ułatwienie dla urzędników dokonujących kontroli skarbowych. Tradycyjne kasy fiskalne działały na podstawie modułu fiskalnego. Tam zapisywane były wszelkie operacje, których dokonywano w momencie sprzedaży. Choć manipulowanie takimi danymi było niemożliwe, każda kontrola sprzedaży wymagała obecności pracownika Krajowej Administracji Skarbowej. Rozliczeń miesięcznych dokonywało się na podstawie generowanych raportów dobowych. Całość podsumowana była na raporcie miesięcznym. W gestii użytkownika leżały przy tym kwestie związane z przeglądami kasy. W zależności od generowanych dokumentów koniecznością była także okresowa wymiana modułu fiskalnego. Ten bowiem miał ograniczoną pojemność. Inaczej jest z kasami fiskalnymi online. Na bieżąco przesyła ona dane wszelkich operacji. Każdy paragon fiskalny i raport księgowy jest niemal od razu rejestrowany w Repozytorium. Tam też pojawiają się wszelkie informacje o awariach oraz okresowych przeglądach kas fiskalnych. Służy to przede wszystkim ograniczeniom szarej strefy. Kasa fiskalna online wyklucza bowiem wszelkie możliwości manipulacji.

Kasa fiskalna online w 2021 roku – jakie są korzyści?

To przede wszystkim mniej dokumentów. Fiskalizacja kasy odbywa się w formie elektronicznej. Serwisant generuje pierwszy raport kasowy bezpośrednio do Repozytorium. Ogranicza to przedsiębiorcy konieczność zgłaszania urządzenia i przedstawiania w Urzędzie Skarbowym dokumentów potwierdzających czynność. Kasa fiskalna online ma również funkcję aktualizacji oprogramowania. Urządzenie pobiera ją z platform producenta automatycznie, bez ingerencji użytkownika.

Jak kasa fiskalna łączy się z Repozytorium?

Kasa fiskalna online ma wbudowany moduł łączności. Najbardziej popularne modele działają przez połączenie WI-FI lub łącze Ethernet. Wiele z nich współpracuje z komputerem, łącząc się z Siecią za jego pośrednictwem. Powszechne są modele wyposażone w funkcję GPRS wykorzystującą telefoniczną kartę SIM. Jest ona opłacona przez producenta kas na okres do 80 miesięcy. Bardzo popularna jest także kasa fiskalna online z terminalem. Korzyścią jest brak konieczności dodatkowej dzierżawy urządzenia. Przekłada się to oczywiście na optymalizację kosztów. Dodatkowym atutem jest oszczędność miejsca w punkcie sprzedaży. Wobec powszechności dokonywania płatności kartą jest to częste rozwiązanie stosowane przez przedsiębiorców. Oszczędza im to kosztów związanych z obsługą terminala oraz serwisu urządzenia.