Co ile czasu należy wykonać okresowy przegląd techniczny kasy fiskalnej?

Kasy fiskalne online uprościły nieco prowadzenie biznesu przedsiębiorcom. Jako że fiskalizacja odbywa się za pośrednictwem Internetu, nie ma konieczności zgłaszania tego faktu do Urzędów Skarbowych. Niemniej pozostaje jeszcze jeden, ważny obowiązek. To okresowy przegląd kasy fiskalnej. Określa to ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Art. 111 ust. 3a pkt 4 wskazuje na konieczny okresowy serwis kasy fiskalnej. Wykonywać go może wyłącznie podmiot prowadzący taką działalność. Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie, co ile dokonuje się przegląd kasy fiskalnej. Określa to § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Zgodnie z jego treścią przedsiębiorca obowiązany jest wykonywać tę czynność co 2 lata. W przypadku nowej kasy czas ten liczy się od dnia jej fiskalizacji. Kolejny przegląd kasy fiskalnej liczony jest od daty ostatniego serwisu. Warto pamiętać o tym obowiązku. Spóźnienie może spowodować nałożenie na przedsiębiorcę kar.

Serwis kasy fiskalnej po terminie — co grozi przedsiębiorcy?

Przegląd kasy fiskalnej po terminie skutkuje nałożeniem na przedsiębiorcę sankcji. Art. 111 ust. 6 ustawy o VAT wskazuje, że za przekroczenie terminu podatnik ukarany zostaje koniecznością zwrotu odliczonych ulg otrzymanych na zakup kas rejestrujących. Obowiązek ten powstaje na koniec miesiąca po przekroczonym terminie. Dodatkową sankcją jest nałożenie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego kary pieniężnej w wysokości 300 zł. Na opłacenie grzywny przedsiębiorca ma 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Ustawa określa, co ile czasu należy wykonać okresowy przegląd techniczny kasy fiskalnej. Warto przy tym pamiętać, że jest to maksymalny przedział. Serwisu takiego można dokonywać częściej.

Na czym polega serwis kasy fiskalnej?

Wytyczne w tym zakresie określa § 55 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Obowiązkowy przegląd obejmuje sprawdzenie:

 • stanu i liczby plomb kasy;
 • stanu obudowy kasy;
 • czytelności wydruków paragonów;
 • programu pracy kasy i programu do odczytu pamięci, jak również programu archiwizującego;
 • poprawności działania kasy w zakresie wystawiania dokumentów fiskalnych;
 • poprawności działania wyświetlacza dla kupujących;
 • stanu akumulatorów lub baterii podtrzymujących zasilanie kasy;
 • poprawności działania i ustawień zegara kasy.

Obowiązkowy przegląd kasy fiskalnej kończy się:

 • dokonaniem stosownego wpisu do książki kasy;
 • w kasach fiskalnych online – zapisaniem przeglądu w pamięci fiskalnej;
 • dołączeniem do książki kasy zaleceń pokontrolnych wraz z kopią wydruku raportu z kasy potwierdzającego dokonanie przeglądu.

Ile kosztuje przegląd kasy fiskalnej w 2021 roku?

Jaka jest cena za przegląd kasy fiskalnej? Nie ma tu określonych stawek. Każdy serwis kas fiskalnych może dokonać ich przeglądu za inną cenę. Minimalna stawka rynkowa wynosi 100 zł netto. Często jednak okresowy serwis kasy fiskalnej to cena200 do nawet 300 złotych. Wiele zależy od ilości urządzeń rejestrujących oraz ewentualnej umowy z serwisantem. Wielu z nich prowadzi bowiem system rabatowy, dzięki któremu przedsiębiorca może sporo zaoszczędzić. Gdy w zakresie przeglądu chcemy dokonać dodatkowo programowania kasy bądź zmian w bazie towarowej, cena za serwis kasy fiskalnej może ulec zmianie.

2 comments

  1. admin

   Nie później niż 24 miesiące od daty fiskalizacji lub daty ostatnio wykonanego przeglądu

Comments are closed.